Zámecký Máz 11 %

Informácie o pive:
Krúžkovaný ležák
Kvasené priamo v sude
Zloženie : pitná voda, plzeňský slad, cukor, upravený chmel, chmelové extrakty
Obsah alkoholu 4,8 %
Klasický dvourmutový varný postup, dlhý chmelovar za atmosférického tlaku, chmelenie v štyroch dávkách
Kvasenie na spilce v otvorených kvasných kádach za pomoci vlastného kmeňa pivovarských kvasiniek po dobu 6 až 7 dní
Dokvasenie v horizontálnych tankoch v ležáckej pivnici při teplotě 2*C po dobu 25 až 30 dní
Filtrace
Opakované zakvasenie malým množstvom rozkvasenej mladiny s aktivovanými pivovarskými kvasinkami
Rozkvasenie v tanku 2 až 3 dni
Tretie kvasenie priamo v sudoch při teplotě 2*C po dobu 3 až 4 týždňov

Dodává sa v:
Sudoch KEG 30 l a 50 l (trvanlivosť 30 dní)