Jánsky haluškový festival 2015

20.6.2015 sa v Kolačíne konal už 8. ročník Jánskeho haluškového festivalu. Tento rok sa na akcii zúčastnilo asi okolo 1500 návštevníkov.

My sme zabezpečili občerstvenie v stánku s pivom a súťaž v pití piva.